Bilder Göteborg - Göteborgsbilder

gamla göteborg bilder
Ett projekt där jag tagit nya versioner av gamla foton och vykort på Göteborg. Det blir extra intressant när det finns en bildserie på samma plats och det går att studera utvecklingen. Försökt att fokusera på välkända platser där mycket är bevarat.
Gamla bilder från:
    DVD: Göteborg I - En resa i tiden 1911-1974
    Göteborg under 300 år
2008
Tomas Eriksson
Postage stamp 1906
Okänt vykort
Götaplatsen var klart 1923. Poseidon-statyn invigdes 1931.
2008
Tomas Eriksson
1937
Otto Thulin / Göteborgs Stadsmuseum
1923
Anders Wilhelm Karnell / Göteborgs Stadsmuseum
1922
Göteborgs Stadsmuseum
1921
Anna Backlund / Göteborgs Stadsmuseum
1916
Göteborgs Stadsmuseum
John Ericsson-statyn invigdes 1899.
2008
Tomas Eriksson
Written 1908
Okänt vykort
Stora Teatern byggdes 1856-1859.
2008
Tomas Eriksson
Postage stamp 1902
Okänt vykort
Kungsportsbron invigdes 1901. Tidigare bron Gamleportsbron/Teaterbron var klar 1811.
2008
Tomas Eriksson
Beginning of 1900
M. C. Aaröes förlag / Göteborgs Stadsmuseum
1898?
Carl M. Olson / Göteborgs Stadsmuseum
1850s
Göteborgs Stadsmuseum
2008
Tomas Eriksson
ca 1980
Göteborgs Stadsmuseum
1950
Okänt vykort
1930-45
Göteborgs Konstförlag AB / Göteborgs Stadsmuseum
Karl IX:s ryttarstaty invigdes 1904 och flyttades till nuvarande plats 1935.
1930s
Carl Alfred Träff / Göteborgs Stadsmuseum
1900
Göteborgs Stadsmuseum
Södra delen av Östra Hamnkanalen fylldes igen 1900. Stads Porten/Gamle Porten/Söder Port/Konungsporten/Kungsporten var gjord av trä 1621-1653, senare sten och revs 1836-1839.
Before 1898
Göteborgs Stadsmuseum
1787
Elias Martin / Göteborgs Stadsmuseum
Stora Nygatan är väl bevarad sedan 1850-talet.
2008
Tomas Eriksson
ca 1870
Göteborgs Stadsmuseum
Gamla posthuset till höger var klart 1925.
2008
Tomas Eriksson
1871
Waldemar Dahllöf / Göteborgs Stadsmuseum
Stationshuset byggdes 1857. Taket förändrades under 1880-talet.
2004
Tomas Eriksson
1930s?
Göteborgs Stadsmuseum
1923
Okänd bild
Postage stamp 1911
Göteborgs Stadsmuseum
1860s
Christian Wilhelm Ranch / Göteborgs Stadsmuseum
Göta Källare till vänster byggdes 1810-1812. Byggnaden med Hotell Opera till höger från 1896 revs och ersattes 2007.
2008
Tomas Eriksson
1911
DVD: Göteborg I - En resa i tiden 1911-1974
Vattenkvarnen till höger fanns 1648-1873. Nya Porten/Drottningporten/Österport i ungefär samma område bygges i trä under 1640-talet, i sten 1669 och revs 1821.
ca 1915
Göteborgs Stadsmuseum
1872
Göteborgs Stadsmuseum
Tyska bron i mitten byggdes i nuvarande form 1862-1864. Lejontrappan invigdes 1991.
2008
Tomas Eriksson
Written 1905
Göteborgs Stadsmuseum
1891
 
1866
O.A. Mankell / J.W. Wallander / Göteborgs Stadsmuseum
Middle of 1800-1900
Carl Otto / Johan Leonard Björkfeldt / Göteborgs Stadsmuseum
ca 1830
C. Müller / Göteborgs Stadsmuseum
Rådhuset var klart 1672 och byggdes till nuvarande utseende 1814-1817. Gustav II Adolf-statyn restes 1854.
2008
Tomas Eriksson
Beginning of 1900
DVD: Göteborg I - En resa i tiden 1911-1974
Kronhuset byggdes 1643-1655.
2008
Tomas Eriksson
1918
Axel Hartman / Göteborgs Stadsmuseum
Byggnaden för tidigare Ostindiska kompaniet och nuvarande stadsmuseet till vänster byggdes 1747-1762. Tyska kyrkan var klar 1783 och Jonas Alströmer-statyn till höger invigdes 1905.
2008
Tomas Eriksson
1950s
Okänt vykort
1931
Okänt vykort
Written 1920
Okänt vykort
1905+
Okänt vykort
1900
Aron Jonason / Göteborgs Stadsmuseum
1873
Eric Nicolaus Ericson / Göteborgs Stadsmuseum
1840
Oscar Cardon / Carl Johan Billmark / Göteborgs Stadsmuseum
1832
Justus Fredrik Weinberg / Göteborgs Stadsmuseum
1793
Justus Fredrik Weinberg / Göteborgs Stadsmuseum
Västra Hamnkanalen fylldes igen 1902-1905.
2004
Tomas Eriksson
1911
DVD: Göteborg I - En resa i tiden 1911-1974
1905
Göteborgs Stadsmuseum
Göteborgs Stadsmuseum
Nuvarande och tredje versionen av Domkyrkan byggdes från 1804 och hade slutgiltiga invigningen 1827.
2008
Tomas Eriksson
1954
Göteborgs Stadsmuseum
Postage stamp 1914
Göteborgs Stadsmuseum
1880s
Axel Lindahl / Göteborgs Stadsmuseum
1872
Göteborgs Stadsmuseum
1837
Johan Leonard Björkfeldt / Göteborgs Stadsmuseum
Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset byggdes 1849-1855. Hagakyrkan i bakgrunden byggdes 1856-1859.
2008
Tomas Eriksson
ca 1915
Göteborgs Stadsmuseum
1902
Göteborgs Stadsmuseum
1876
Göteborgs Stadsmuseum
Tidigare artilleristallarna nedan byggdes 1835.
2008
Tomas Eriksson
1901
Göteborgs Stadsmuseum
2008
Tomas Eriksson
1939
Göteborgs Stadsmuseum
Tidigare familjehuset byggdes 1872.
2008
Tomas Eriksson
1910
Okänt vykort
Delar av bastionen Carolus Rex från 1600-talet finns kvar fortfarande.
2008
Tomas Eriksson
1916
Bonsdorff / Göteborgs Stadsmuseum
Lilla Porten/Västerport/Carls Port byggdes 1643.
1893
Anders Hedenberg / Göteborgs Stadsmuseum
1787
Martin Rudolf Heland / Elias Martin / Göteborgs Stadsmuseum
Skansen Kronan byggdes från 1687. Tidigare korsettfabriken till vänster byggdes 1898-1903. Saluhallen revs 1941.
2004
Tomas Eriksson
1930s
Okänt vykort
1922
Old book: Göteborg under 300 år
Postage stamp 1912
Okänt vykort
Renströmska badanstalten till höger byggdes i början av 1870-talet. Renoverades efter en brand 1906. Tidigare Dicksonska biblioteket till vänster byggdes 1896-1897.
2008
Tomas Eriksson
1902
Göteborgs Stadsmuseum
Byggnaden vid Järntorget byggdes 1893.
2008
Tomas Eriksson
1901
Okänt vykort
Järnbrunnen invigdes 1927.
2008
Tomas Eriksson
Postage stamp 1938
Okänt vykort
2008
Tomas Eriksson
ca 1903
Axel Hartman / Göteborgs Stadsmuseum
2008
Tomas Eriksson
Postage stamp 1905
Okänt vykort
2008
Tomas Eriksson
Dated 1912
Okänt vykort
Tidigare brandstationen till vänster var klar 1891 och är nu "Saluhallen Briggen" vilken invigdes 1991. Tidigare polishuset till höger byggdes 1911-1913. .
2008
Tomas Eriksson
1915
J. Johansson / Göteborgs Stadsmuseum
Amerikahuset byggdes 1919.
2008
Tomas Eriksson
Postage stamp 1934
Okänt vykort
Kontakt